Preloader image


Užgavėnės 2008 m.

Renginio vedėjai: Šeimininkė - auklėtoja Daiva Patėjūnienė,

Publikuota 2015-11-06

1. Užgavėnės, 2008 02 05
2. Renginio vedėjai: Šeimininkė - auklėtoja Daiva Patėjūnienė,
Ubagas - auklėtoja Filomena Debesytė,
Ragana - direktorės pavaduotoja ugdymui Natalė Cicėnienė
Velniai - auklėtojos Laima Šaučiulienė, muz. mokytoja Eglė Povilaitienė
Lašininis - auklėtoja Aldona Raišienė
Kanapinis - auklėtoja Rasa Semėnienė
Ožys - auklėtoja Gintė Stasiulienė
Meška - auklėtoja Ada Kerulienė
Žiema - auklėtoja Rita Sakalauskienė
Arabai – logopedė Giedrė Baškytė, direkt. padėjėja Edita Vaitkūnienė
Žydai - auklėtojos Audra Jakavonienė, Virginija Antanavičienė
Čigonė - auklėtoja Irutė Seniutienė, auklėtoja Rita Mickevičienė
Gervė - auklėtoja Danguolė Baširova