Projektas "Tinkamo elgesio šaltiniai"

Projekto "Tinkamo elgesio šaltiniai" aprašymas

TIKSLAS:
Ugdyti vaikų sugebėjimą valdyti savo neigiamas emocijas, jausti pakantumą vienas kitam ir supančiai jį gyvajai ir negyvajai aplinkai.

UŽDAVINIAI:
1. Padėti vaikams įtvirtinti mandagaus elgesio įgūdžius.
2. Leisti vaikams pajusti, kad agresija nepadeda išspręsti konflikto.
3. Įtraukti tėvus į vaikų tarpusavio santykių, kultūros, elgesio (ir su gyvūnais) ugdymą.

VYKDYMO LAIKOTARPIS:
2018 m. rugsėjis - 2019 m. birželis