2019-2020 m. m. Projektas "Judėjimas kitaip"

Darželyje projektas "Judėjimas kitaip" pradedamas vykdyti 2019 metais rugsėjo mėnesį, baigiamas vykdyti 2020 metais birželio mėnesį.

LAUKIAMI REZULTATAI:

Vaikai fiziškai aktyvūs, emociškai ir psichologiškai stabilios asmenybės.


TIKSLAS:
Ugdyti fiziškai, emociškai ir psichologiškai aktyvias ir stabilias sasmenybes.


UŽDAVINIAI:
1. Padėti vaikams įtvirtinti aktyvaus ir saugaus judėjimo įgūdžius.
2. Leisti vaikams pajusti fizinio aktyvumo naudą.
3. Įtraukti tėvus į fizinio aktyvumo veiklas.