Dėmesio. DIDELĖ ORO TARŠA KIETOSIOMIS DALELĖMIS!

DIDELĖ ORO TARŠA KIETOSIOMIS DALELĖMIS

Pastaruoju metu (balandžio 25 - 27 d.)   yra pastebima didelė oro tarša kietosiomis dalelėmis.

Vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ 9 skyriaus 85 punktu ir 85 punkto 1 skirsniu „Vaikų veikla lauke neorganizuojama, kai oro sąlygos kelia riziką vaikų sveikatai: 85.1. aplinkos oro užterštumas viršija nustatytas normas.

 

Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (http://gamta.lt/cms/index). Joje nurodytame žemėlapyje (žr. http://193.219.53.11/ap3/) galima rasti 4 Vilniaus mieste esančių stočių pateikiamus duomenis apie oro taršą, t. y. Žirmūnai, Senamiestis, Lazdynai, Savanorių pr. Žiūrėti reikia duomenis apie artimiausią stotį šalia aktualios vietovės (pvz., artimiausia vietovė darželiui „Gandriukas“ yra Žirmūnai).

 Kaip elgtis esant oro užterštumui kietosiomis dalelėmis?

  • likti namuose, nevesti mažų vaikų į lauką;
  • sandariai uždaryti langus (namuose galima užkamšyti drėgnomis šluostėmis), išjungti vėdinimo sistemas;
  • jei yra galimybė, patalpų vėdinimui naudoti oro kondicionierius;
  • saugoti kvėpavimo takus, pridengti juos su marlinėmis kaukėmis ar respiratoriais;
  • vengti aktyvios fizinės veiklos (sporto, darbo lauke);
  • blogėjant situacijai, rekomenduojama šeimoms, auginančioms  vaikus iki 1 metų bei sergantiems lėtinėmis kvėpavimo sistemos ligomis, alerginiais susirgimais, išvykti iš užterštų zonų;
  • blogai pasijutus, kreiptis į gydytoją.

Informaciją parengė:

Vilniaus visuomenės sveikatos biuro

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Kristina